Dokumentacja

Instrukcje do programów

Aktualne instrukcje do aplikacji dostępne są na stronie projektu sToken. Poniżej linki do instrukcji dla poszczególnych aplikacji: Pomocne podręczniki i artykuły: Inne strony:

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Sprzętowe klucze kryptograficzne sToken zapewnią Ci wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy.

Oprogramowanie przechowuje klucze w plikach zaszyfrowanych za pomocą hasła. W związku z tym bezpieczne korzystanie z systemu wiąże się z koniecznością przestrzegania następujących zasad: W przypadku zastosowań, które wymagają wysokiego poziomu ochrony (praca zdalna z ważnymi dokumentami, kodami źródłowymi, danymi księgowymi, itp...) zalecamy stosowanie elementów sprzętowych (patrz wersje komercyjne produktu sToken).

Pomocne strony